Den Danske Præsteforening
Dit pensions site

Overblik

Som medarbejder i Den Danske Præsteforening har du en pensionsordning i Velliv. Din pensionsordning består både af en forsikringspakke og en pensionsopsparing. Gennem forsikringspakken har du det, vi kalder en basisdækning.

Det er den forsikringsdækning, du som udgangspunkt har, når du får din pensionsordning.

Du har mulighed for at tilpasse din pensionsordning, så den passer til dig.
I sjældne tilfælde kan visse forhold, herunder helbredsmæssige, betyde at du ikke har visse risikodækninger. Du kan altid se hvordan du konkret er dækket i Netpension.

Det, der bliver indbetalt til din pensionsordning, går til betaling af forsikringer, omkostninger og opsparing.

I Netpension kan du se detaljer om din opsparing, fx hvor meget der går til omkostninger og forsikringer.

0%
betaler du af din løn
17,1%
betaler Den Danske Præsteforening af din løn

Basisdækning

 

Forsikring Du har min. Forvalgt Vælg op til
Invalidepension 40% af løn 40% af løn 70% af løn
Invalidesum Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket
Livsforsikring 250% af løn 250% af løn 500% af løn
Visse kritiske sygdomme 100.000 kr. 100.000 kr. -
Visse kritiske sygdomme til børn Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket
Børnepension 5% af løn 5% af løn 25% af lønHelbredsoplysninger

Ved ansættelse og optagelse i pensionsordningen skal der typisk ikke udfyldes helbredsoplysninger, men der kan være nogle forsikringsdækninger, som er betinget af, at du ikke allerede er syg og fx har søgt om fleksjob eller offentlig førtidspension.

Dette vil fremgå af det velkomstbrev og den pensionsoversigt, som du får fra Velliv. Hvis du senere vil ændre dine forsikringsdækninger, kan det være, at du skal udfylde helbredsoplysninger for at få dækningerne.