DSL
Dit pensionssite

Forsikring

Det er ikke nok, at du alene sparer op til din alderdom. Livet kan slå et uventet sving, så du får brug for den forsikringspakke, der er en naturlig del af pensionsordningen i Velliv. Det skaber tryghed.

Du kan blive alvorligt syg eller komme ud for en ulykke. Mister du din erhvervsevne helt eller delvist, får du med en invalidepension et beløb hver måned, så længe din erhvervsevne er nedsat - dog kun til du går på pension. 

Du skal ikke indbetale til din pensionsordning i den periode, du er syg. Er der aftalt præmiefritagelse for din indbetaling overtager vi denne. 

Din opsparing og dine forsikringer i Velliv vil herefter fortsætte automatisk.

Du kan blive alvorligt syg, uden at du fx må opgive dit arbejde. Det gør dog ikke situationen mindre alvorlig for dig og din familie. Får du stillet en diagnose, der er på vores liste over visse kritiske sygdomme, får du udbetalt et skattefrit beløb, som du og din familie kan bruge, som I vil.

Du kan få udbetalt et skattefrit beløb, hvis du rammes af en af de sygdomme, som er nævnt i forsikringsbetingelserne.

Læs mere om kritiske sygdomme her

Som familie er jeres økonomi sårbar, hvis du dør, inden du går på pension. Med en livsforsikring får I et økonomisk sikkerhedsnet.

Du vælger selv, hvem der skal have forsikringen udbetalt. Du kan fx begunstige din ægtefælle/samlever.

Hvem får pengene?
Husk at tilpasse begunstigelsen til din aktuelle livssituation. Når vi opretter din pensionsordning, indsætter vi automatisk 'nærmeste pårørende' som begunstiget.

Hvis du ønsker, at pengene går til en anden, skal du fortælle os det. Vær især opmærksom på begunstigelse, når du får børn, bliver gift eller skilt.

Har du børn, kan du sikre, at de får et årligt beløb, der udbetales hver måned. Forsikringen kan dække både dine børn og adoptivbørn samt din ægtefælles og registreret partners børn.

Bortadopterede børn og en samlevers børn har ikke ret til børnepension. Du kan se, hvor længe dine børn er dækket i din pensionsoversigt.

Far sidder med sin søn på skødet, mens han krammer ham

Få hjælp, hvis du bliver syg eller kommer til skade

I Velliv kender vi de omstændigheder, der kan vende op og ned på din hverdag, fx kritisk sygdom, nedsat erhvervsevne og længerevarende sygdom.

I Din socialrådgivning kan vores erfarne socialrådgivere hjælpe dig med at overskue social- og arbejdsmarkedslovgivningen. De kan fx vejlede dig om tidlig indsats, sygedagpenge, flexjob og førtidspension. Din socialrådgivning er et gratis tilbud til dig som kunde.

Din socialrådgivning har naturligvis tavshedspligt overfor dig som medarbejder, din arbejdsgiver og andre eksterne partnere. 

Du kan ringe til Din socialrådgivning på 70 33 37 03 mandag til fredag i tidsrummet 8.30-16.30.

Hvis du skal bruge din forsikring

Hvis uheldet er ude og du skal bruge dine forsikringer hos Velliv, skal du ringe til Kundecenteret på 70 33 99 99.