DSL
Dit pensionssite

Overblik

Som medarbejder i DSL har du en pensionsordning i Velliv. Din pensionsordning består både af en forsikringspakke og en pensionsopsparing. Gennem forsikringspakken har du det, vi kalder en basisdækning.

Det er den forsikringsdækning, du som udgangspunkt har, når du får din pensionsordning.

Du har mulighed for at tilpasse din pensionsordning, så den passer til dig.
I sjældne tilfælde kan visse forhold, herunder helbredsmæssige, betyde at du ikke har visse risikodækninger. Du kan altid se hvordan du konkret er dækket i Mit Velliv / Netpension.

Se i Netpension
procent af din løn du indbetaler
Se i Netpension
procent af din løn DSL indbetaler

Det, der bliver indbetalt til din pensionsordning, går til betaling af forsikringer, omkostninger og opsparing.

I Mit Velliv / Netpension kan du se detaljer om din opsparing, fx hvor meget der går til omkostninger og forsikringer.

Basisdækning

 

Forsikring Du har min. Forvalgt Vælg op til
Invalidepension 40% af løn  Lønskala*

80% af løn

Invalidesum** Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket
Livsforsikring

100% af løn

100% af løn 800% af løn
Visse kritiske sygdomme 100.000 kr. 100.000 kr. 655.000 kr.
Visse kritiske sygdomme til børn Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket
Børnepension ved død (Privatansatte DSL medlemmer) 0% af løn 0% af løn 25% af løn
Børnepension ved død (Øvrige medarbejdere) 1% af løn 5% af løn 25% af løn

* Lønskala betyder, at den forvalgte dækning på din invalidepension fastsættes ud fra størrelsen af din dækningsgivende løn. Overordnet placeres du inden for disse intervaller afhængigt af din løn: Mindre end 300.000 kr. en dækning på 40%, mellem 300.000 kr. og 400.000 kr. en dækning på 40-60%, mere end 400.000 kr. en dækning på 60-75%. Du kan altid se din dækning i pensionsoversigten eller i Mit Velliv / Netpension.

** Kun obligatorisk hvis du er omfattet af overenskomst.

For ansatte i Privat  
For Skov- og landskabsingeniører, der er ansat på en privat kontrakt, er der tale om en frivllig pensionsordning. Det betyder, at du selv skal rette henvendelse til Velliv, hvor du kan få et gratis og uforpligtende tilbud eller bede om online rådgivning.

Desværre kan selvstændige erhvervsdrivende ikke komme med i aftalen. Til gengæld kan du hos Velliv få Erhvervspension til selvstændige. Hvis du vil høre mere, kan du kontakte vores kundecenter på 70 33 99 99.

Du får samme forsikringsdækninger, som gælder for kommunalt ansatte (se ovenfor). 

For ansatte i HedeDanmark 
Hvis du i forbindelse med din ansættelse i HedeDanmark er ansat i henhold til lokalaftalen mellem HedeDanmark og DSL er du omfattet af pensionsaftale indgået mellem HedeDanmark og Velliv.  

Du får samme forsikringsdækninger, som gælder for kommunalt ansatte (se ovenfor). 

Betalingen for ekstra dækninger bliver trukket af dit månedlige bidrag.

Helbredsoplysninger

Ved ansættelse og optagelse i pensionsordningen skal der typisk ikke udfyldes helbredsoplysninger, men der kan være nogle forsikringsdækninger, som er betinget af, at du ikke allerede er syg og fx har søgt om fleksjob eller offentlig førtidspension.

Dette vil fremgå af det velkomstbrev og den pensionsoversigt, som du får fra Velliv. Hvis du senere vil ændre dine forsikringsdækninger, kan det være, at du skal udfylde helbredsoplysninger for at få dækningerne.