DSL
Dit pensionssite
Velvej_fallback_file

Investering af din pension

Det er vigtigt, at din pensionsordning investeres på en måde, der passer til dig. Dit ønske til involvering, din holdning til investering, din risikovillighed, og hvor lang tid du har til pension, er vigtige faktorer i valget af opsparings form.

VækstPension Mellem er vores anbefalede produkt, som løbende tilpasser din investeringsrisiko og sikrer, at risikoen nedtrappes, når pensionsalderen nærmer sig.

Det betyder, at du får et opsparingsprodukt, der giver en god balance mellem investeringsrisiko og afkast. Læs om VækstPension

Med LinkPension får du det fulde udbytte af bevægelserne i markedet. Hvis du har lyst til og indblik i at investere, kan du selv vælge dine fonde og dermed løbende selv justere din risiko.

Med LinkPension bestemmer du selv, hvilke fonde du vil investere i via din egen investeringskonto. Du får mulighed for et højere afkast, men du tager selv risikoen for investeringen

Med HøjrentePension slipper du for bekymringerne om finansmarkedernes op- og nedture. Du får trygheden, fordi vi udjævner de gode og dårlige år på finansmarkederne. Samtidig får du mulighed for et højere afkast, fordi vi kan investere mere frit end i traditionel gennemsnitsrente.

Med HøjrentePension kan du se frem til et stabilt afkast med en begrænset risiko.

Hvis din pensionsordning har eksisteret i en årrække, kan den evt. indeholde opsparing i traditionelt gennemsnitsrente. Hvis du sparer op i gennemsnitsrente i dag, kan du forsætte med at indbetale det samme beløb, som du gør i dag. Ønsker du at spare mere op i gennemsnitsrente, end du gør idag, vil du få HøjrentePension.

Tiderne skifter

Pensionsbranchen bevæger sig. Måske det er tid at checke dine investeringer?

Udbetaling af din pension

Du har mulighed for at vælge mellem forskellige måder at spare op, der hver især har deres egen udbetalingsform.

Det er således den valgte opsparingsmåde, der sætter rammerne for, hvordan udbetalingen sker. Her er der mulighed for en månedlig udbetaling i mellem 10-30 år (ratepension), en livslang udbetaling (livrente) eller en engangssum (aldersopsparing).

Ratepension giver dig en fast månedlig udbetaling i 10-30 år, fra du går på pension. Hvis du dør, inden du har fået hele din ratepension udbetalt, går resten af udbetalingerne automatisk til de begunstigede.

Du kan indbetale op til 58.500,00 kr. (2021) om året på en ratepension.

Livrente er en livslang udbetaling med opsparingssikring. Du får udbetalt et beløb om måneden, fra du går på pension og resten af dit liv. Samtidig er de begunstigede sikret et beløb, hvis du dør, inden du går på pension.

Livrente er også for dig, der indbetaler mere end 58.500,00 kr. (2021) om året til pension med fuldt fradrag for indbetalingerne. Livrente er derfor et godt supplement til en ratepension.

Med en aldersopsparing kan du få udbetalt hele din pensionsformue den dag, du går på pension, eller i mindre portioner over en årrække. Du har fuld fleksibilitet og bestemmer selv, hvad der bedst passer dig.

Udbetalingen er skattefri og modregnes ikke i folkepensionen i modsætning til ratepension og livrente. Du kan indbetale op til 5.400,00 kr. (2021) om året, og der er ingen fradrag for indbetalingen.